Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení rozvoje a výstavby

Zdeněk Basovník
Technik energetiky a spojů
tel.: +420585631081, +420736424032
email: zdenek.basovnik@upol.cz

Jana Mičková
Technik realizace staveb
tel.: +420585631083
email: jana.mickova@upol.cz

Ing. Petr Očenášek
Technik realizace staveb
tel.: +420585631082
email: petr.ocenasek@upol.cz

Ing. Pavel Píža
Technik realizace staveb
tel.: +420585631048
email: pavel.piza@upol.cz

Ing. Miroslav Poláček
Technik realizace staveb
tel.: +420585631086
email: miroslav.polacek@upol.cz

ORV-korespondence

Zdeněk Basovník
Technik energetiky a spojů
tel.: +420585631081, +420736424032
email: zdenek.basovnik@upol.cz

Stránka aktualizována: 12. 03. 2014, Vladimír Kubák