Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení rozvoje a výstavby

Zdeněk Basovník
Technik energetiky a spojů
tel.: +420585631081, +420736424032
email: zdenek.basovnik@upol.cz

Ing. Michal Karták
Technik realizace staveb
tel.: +420585634626
email: michal.kartak@upol.cz

Ing. Petr Očenášek
Technik realizace staveb
tel.: +420585631082
email: petr.ocenasek@upol.cz

Ing. Pavel Píža
Technik realizace staveb
tel.: +420585631048
email: pavel.piza@upol.cz

Ing. Miroslav Poláček
Technik realizace staveb
tel.: +420585631086
email: miroslav.polacek@upol.cz

Zdeňka Soušková
Technik realizace staveb
tel.: +420585631083
email: zdenka.souskova@upol.cz

ORV-korespondence

Zdeněk Basovník
Technik energetiky a spojů
tel.: +420585631081, +420736424032
email: zdenek.basovnik@upol.cz

ORV-korespondence

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 03. 2014, Vladimír Kubák