Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Odbor personalistiky a mezd

Mgr. Markéta Šupplerová
Vedoucí odd. řízení lidských zdrojů
tel.: +420585633663
email: marketa.supplerova@upol.cz

Referát personalistiky a mezd

Veronika Doležalová
Referentka pro komunikaci s ČSSZ
tel.: +420585631137
email: veronika.dolezalova@upol.cz

Ing. Zdeňka Jirušová
Mzdová účetní
tel.: +420585631065
email: zdenka.jirusova@upol.cz

Ilona Kašpaříková
Vedoucí pracovník pro oblast mezd
tel.: +420585631064
email: ilona.kasparikova@upol.cz

Bc. Jana Podstatzká
Personální referentka
tel.: +420585631170
email: jana.podstatzka@upol.cz

Mgr. Veronika Poláková
Personalista se zaměřením na cizince
tel.: +420585631168
email: veronika.polakova@upol.cz

Jarmila Šrahulková
Referent pro oblast mezd
tel.: +420585631148
email: jarmila.srahulkova@upol.cz

Jana Veselá
Personální referentka
tel.: +420585631032
email: jana.vesela@upol.cz

Referát lidských zdrojů

Mgr. Veronika Fousková
Referentka pro projekt
tel.: +420585631234
email: veronika.fouskova@upol.cz

Mgr. Lenka Soukopová
Referentka pro projekt
tel.: +420585631023
email: lenka.soukopova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák