Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Odbor ekonomický

Ing. Jitka Kubáčková
Vedoucí ekonomického odboru
tel.: +420585631030
email: jitka.kubackova@upol.cz

Oddělení finanční a investiční účtárny

Ivana Matoušková
Ved. odd. finanční a investiční účtárny
tel.: +420585631043
email: ivana.matouskova@upol.cz

Sylva Berková
Účetní
tel.: +420585631067
email: sylva.berkova@upol.cz

Dana Krylová
Ekonom
tel.: +420585631074
email: dana.krylova@upol.cz

Zdena Loutocká
Účetní
tel.: +420585631077
email: zdena.loutocka@upol.cz

Hana Masaryková
Účetní
tel.: +420585631072
email: hana.masarykova@upol.cz

Jana Motalová
Účetní
tel.: +420585631071
email: jana.motalova@upol.cz

Jiří Plachký
Účetní
tel.: +420585631070
email: jiri.plachky@upol.cz

Pavla Pryčová
Účetní
tel.: +420585631075
email: pavla.prycova@upol.cz

Ludmila Ulmová
Účetní
tel.: +420585631161
email: ludmila.ulmova@upol.cz

Marie Vrtělová
Účetní
tel.: +420585631076
email: marie.vrtelova@upol.cz

Lenka Wolfová
Účetní
tel.: +420585631069
email: lenka.wolfova@upol.cz

Oddělení rozpočtu a daní

Irena Prečanová
Vedoucí oddělení rozpočtu a daní
tel.: +420585631042
email: irena.precanova@upol.cz

Alice Hanáková
Pokladní
tel.: +420585631079
email: alice.hanakova@upol.cz

Martina Langerová
Ekonomka
tel.: +420585631080
email: martina.langerova@upol.cz

Radmila Rychlá
Ekonomka
tel.: +420585631852
email: radmila.rychla@upol.cz

Ing. Petra Smolková Freudlová
Ekonomka
tel.: +420585631138
email: petra.smolkovafreudlova@upol.cz

Ing. Hana Straková
Ekonomka
tel.: +420585631711
email: hana.strakova@upol.cz

Jana Sýkorová
Ekonomka
tel.: +420585631181
email: j.sykorova@upol.cz

Jana Šemberová
Ekonomka
tel.: +420585631078
email: jana.semberova@upol.cz

Jitka Urbanová
Ekonomka
tel.: +420585631133
email: jitka.urbanova@upol.cz

OE-korespondence

Irena Prečanová
Vedoucí oddělení rozpočtu a daní
tel.: +420585631042
email: irena.precanova@upol.cz

Jana Sýkorová
Ekonomka
tel.: +420585631181
email: j.sykorova@upol.cz

Jana Šemberová
Ekonomka
tel.: +420585631078
email: jana.semberova@upol.cz

Jitka Urbanová
Ekonomka
tel.: +420585631133
email: jitka.urbanova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 01. 08. 2011, Vladimír Kubák