Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Sekretariát rektora

Bc. Jana Hořáková
Asistentka rektora
tel.: +420585631011
email: jana.horakova@upol.cz

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Referentka pro oblast vzdělávání
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák