Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Referát BOZP a PO

Mgr. Jitka Langová
Vedoucí bezpečnostního oddělení
tel.: +420585631019
email: j.langova@upol.cz

Ing. et Ing. Martin Havel, MBA
Manažer kybernetické bezpečnosti
tel.: +420585631033
email: m.havel@upol.cz

Referát bezpečnosti a požární ochrany

Ing. Jana Hanychová
Referent bezpečnosti práce a péče o ZC
tel.: +420585631051
email: jana.hanychova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák