Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Podatelna

Ing. Josef Rusek
Vedoucí spisové služby
tel.: +420585631188
email: josef.rusek@upol.cz

Ing. Jaroslav Bič
Programátor analytik
tel.: +420585631187
email: jaroslav.bic@upol.cz

Ing. Jana Hanychová
Administrativně správní pracovník
tel.: +420585631051
email: jana.hanychova@upol.cz

Miroslava Janíčková
Odborný pracovník spisové služby
tel.: +420585631034
email: miroslava.janickova@upol.cz

PhDr. Ludmila Novotná
Odborný pracovník spisové služby
tel.: +420585631130
email: ludmila.novotna@upol.cz

Renáta Pohlídalová
Odborný pracovník spisové služby
tel.: +420585631034
email: renata.pohlidalova@upol.cz

Datová schránka UPOL

Ing. Jaroslav Bič
Programátor analytik
tel.: +420585631187
email: jaroslav.bic@upol.cz

Ing. Jana Hanychová
Administrativně správní pracovník
tel.: +420585631051
email: jana.hanychova@upol.cz

PhDr. Ludmila Novotná
Odborný pracovník spisové služby
tel.: +420585631130
email: ludmila.novotna@upol.cz

Mgr. Bohdana Řeháková
Programátor analytik
tel.: +420585631881
email: bohdana.rehakova@upol.cz

Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák