Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Kancelář Správní rady UP

PhDr. Rostislav Hladký
tajemník Správní rady UP
tel.: 585 631 009
e-mail: rostislav.hladky@upol.cz   

Správní rada UP

Stránka aktualizována: 11. 07. 2012, Daniel Agnew