Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Kancelář Akademického senátu UP

Adresa: 
Kancelář Akademického senátu UP 
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
Markéta Peřinová
e-mail: kancelar.asup@upol.cz 

Akademický senát UP

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 16. 06. 2014, Daniel Agnew