Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Předpisy, formuláře a další dokumenty

Právní předpisy upravující existenci a fungování UP

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů)

Některé další právní předpisy

Předpisy na UP

Vnitřní předpisy UP (registrované MŠMT ČR)

 • A-1/2006 - Statut UP (XIII. Úplné znění Statutu UP ze dne 18. srpna 2016)
 • A-2/2007 - Volební a jednací řád AS UP (III. úplné znění ze dne 19. 1. 2016
 • A-3/2007 - Vnitřní mzdový předpis UP (V. Úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UP ze dne 29. června 2016)
 • A-14/2013 - Jednací řád VR UP (ze dne 9. 7. 2013)
 • A-5/2001 - Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (ze dne 18. 10. 2001) (*.rtf)
 • A-12/2012 - Disciplinární řád pro studenty UP (aktualizováno
 • A-15/2013 - Řád celoživotního vzdělávání UP ze dne 9. 7. 2013 (A-9/2001 - Řád celoživotního vzdělávání UP ze dne 18. 10. 2001, účinný do 31. 12. 2013) 
 • A-10/2011 - Studijní a zkušební řád UP (I. úplné znění ze dne 9. 7. 2013)
 • A-11/2011 - Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů
 • A-13/2012 - Stipendijní řád UP (ze dne 28. září 2012)
 • A-1/2015 - Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (ze dne 27.11.2015)

Další vnitřní normy na UP

Seznam účinných vnitřních norem:

hlavní normy, směrnice, metodické pokyny, příkazy a rozhodnutí rektora a kvestora. Seznam všech platných norem. Některé normy jsou přístupné pouze ve vnitřní síti UP.

Formuláře

 Šablony formulářů         

Nahoru

Informace a formuláře pro cizince / Information and forms for foreigners

Kolektivní smlouva

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 12. 2015, Daniel Agnew