Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Praktické rady

  • Veřejně přístupné informace, které je univerzita povinna zveřejňovat, jsou umístěny na Úřední desce UP, popřípadě na úředních deskách fakult. Informace s autentizovaným přístupem (po přihlášení) jsou na  Portálu UP. Najdete zde přístup do aplikací pro administrativu.
  • Vyhledávač kontaktů na UP čerpá z centrálních databází. Osobní a kontaktní údaje si zaměstnanci upravují sami na Portálu UP (po přihlášení, ve správě osobního profilu.
  • Potřebujete-li pomoci s počítačem, počítačovou sítí, e-mailem nebo s přístupem do aplikací využijte HELPDESK na Portálu UP (po přihlášení). Požadavky zasílané přes helpdesk jsou upřednostňovány. Více o informačních technologiích.
  • Pořádáte na vašem pracovišti významnou akci, a chcete, aby se o nich dozvěděli kolegové, studenti a širší veřejnost? Potřebujete vydat propagační brožurku, leporelo či DVD? S propagací akce vám pomůže oddělení komunikace, s organizací konferencí konferenční servis. Více o mediálních službách pro zaměstnance UP.
  • Upoutávku do kalendáře akcí na webu UP můžete odeslat online. Můžete také jednoduchou formou poslat článek pro tištěnou i elektronickou verzi Žurnálu UP nebo aktualitu na webové stránky.
  • Podávání žádostí o granty a vyhledávání dotačních možností vám usnadní Projektový servis UP.
  • Poradenská infolinka pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele:
    nonstop tel.: 840 888 233 - první právní pomoc po telefonu v ČR: zákoník práce, pracovní právo v praxi, bytová problematika, e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com, SMS: 604 193 115.
  • Telefonování: využijte různých služeb spojených s telefonováním v rámci UP (přepojení hovoru, konferenční spojení, přesměrování volání, automatické zpětné volání), ale i volání zdarma na různé instituce v rámci smluvních vztahů.
  • Chcete začít podnikat? Máte zajímavý podnikatelský nápad? Hledáte odbornou radu a vhodné prostory pro start svého podnikání? Podnikatelský inkubátor  VTP UP nabízí služby ZDARMA.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 05. 01. 2016, Daniel Agnew