Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

ZO VOS RUP

Základní organizace vysokoškolského odborového svazu Rektorátu UP sdružuje a zastupuje zaměstnance tzv. centrálních jednotek UP. V současné době je to vlastně množina součástí UP, kterou kromě rektorátu tvoří univerzitní zařízení (vyjma Správy kolejí a menz) - www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/.

Do naší odborové organizace se tak mohou přihlásit všichni ti, kteří pracují v KUP, VUP, ASC, na CVT, ve VTP nebo  PS, svým zájmem náš však rozhodně potěší i kolegové z fakult nebo z kolejí a menz. 

Online přihláška do ZO VOS RUP

Krácení osobních příplatků zaměstnanců Rektorátu UP

Výbor základní odborové organizace Rektorátu UP apeloval na rektora, aby revidoval opatření přijaté vedením UP.

Opatření spočívající v plošném snížení osobních příplatků zaměstnanců rektorátu, rektor UP k 1. květnu 2015 ruší. V průběhu měsíce dubna budete vyzváni, abyste se dostavili na odbor personalistiky a mezd k převzetí nových mzdových výměrů.

Stránka aktualizována: 16. 03. 2015, Daniel Agnew