Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Odbory

Odbory na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • Organizují se v nich sami zaměstnanci.
 • Posláním odborů je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.
 • Vyjednávají se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, tj. dokument, který zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, mimo jiné určuje výši mezd, výši odstupného, ale i další mzdová opatření, má vliv na tvorbu a čerpání sociálního fondu (např. pouze kolektivní smlouva může zajistit delší dovolenou, než nařizuje zákon).

Na Univerzitě Palackého působí několik základních organizací (ZO):

 • na Rektorátu:
  ZO VOS Rektorátu UP se sídlem Biskupské nám. 1, Olomouc, evid. č. 1599; zastoupená Ing. Simonou Sigmundovou (tel. linka 1066; simona.sigmundova@upol.cz)
 • na Filozofické fakultě:
  ZO VOS Filozofické fakulty se sídlem Křížkovského 10, Olomouc, evid. č. 1521; zastoupená doc. Mgr. Pavlem Šaradínem, Ph.D. (tel. linka 3303; pavel.saradin@upol.cz)
 • na Lékařské fakultě:
  ZO OS ZSP Lékařské fakulty UP se sídlem Hněvotínská 3, Olomouc, evid. č. 22-0443-3805; zastoupená doc. MUDr. Světlanou Brychtovou, Ph.D. (tel. linka 9547; svetlana.brychtova@upol.cz)
 • na Přírodovědecké fakultě:
  ZO VOS Přírodovědecké fakulty UP se sídlem tř. 17. listopadu 12, Olomouc, evid. č. 1582; zastoupená RNDr. Milošem Fňukalem, Ph.D. (tel. linka 4504; milos.fnukal@upol.cz)
 • na Pedagogické fakultě:
  ZO VOS Pedagogické fakulty UP se sídlem Žižkovo nám. 5, Olomouc, evid. č. 1541; zastoupená Mgr. Pavlem Krákorou, Ph.D. (tel. linka 540; pavel.krakora@upol.cz)
 • na Fakultě tělesné kultury:
  ZO VOS Fakulty tělesné kultury UP se sídlem tř. Míru 115, Olomouc, evid. č. 1590; zastoupená PaedDr. Zbyňkem Janečkou, Ph.D. (tel. linka 6355; zbynek.janecka@upol.cz)
 • na Správě kolejí a menz:
  ZO VOS Správy kolejí a menz UP se sídlem Šmeralova 12, Olomouc, evid. č. 1581; zastoupená Annou Vodrážkovou (tel. linka 8021; anna.vodrazkova@upol.cz)

Zástupci základních organizací tvoří Koordinační odborovou radu UP (KOR UP) zastoupenou Ing. Simonou Sigmundovou.

Užitečné tipy

Regionální právní poradna pro zaměstnance
Dům odborových služeb
Palackého 1124/21A
779 00 Olomouc
JUDr. Josef Melichar
mobil: 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz
streetview

Poradenská infolinka pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele:
nonstop tel.: 840 888 233 - první právní pomoc po telefonu v ČR: zákoník práce, pracovní právo v praxi, bytová problematika, e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com , SMS: 604 193 115.

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 04. 2016, Karel Sýkora