Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Benefity

Nabídka rekreace ve školicím středisku PřF UP v Karlově u Malé Morávky

Zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci a jejich rodinní příslušníci mají možnost využít nabídky rekreace ve školícím středisku Přírodovědecké fakulty UP v Karlově pod Pradědem. Objekt poskytuje ubytování s kapacitou dvaceti lůžek (4 x čtyřlůžkové pokoje a 2 x dvoulůžkové pokoje) a společným sociálním zařízením. Více... 

Výhody pro zaměstnance UP vyplývající ze smluv o partnerské spolupráci

Univerzita Palackého uzavřela smlouvu o partnerské spolupráci se sportovním a relaxačním centrem DAOSZ. DAOSZ Vám nabízí komplex sportovních a relaxačních služeb v příjemném prostředí moderně...
Univerzita Palackého má uzavřenou smlouvu o partnerské spolupráci s centrem sportu a zdraví OMEGA.
Univerzita Palackého má uzavřenou smlouvu o partnerské spolupráci se sportovním a relaxačním centrem HELP CZ s.r.o.. Zaměstnanci UP mohou využít slevu v široké nabídce služeb.
V souladu s ustanoveními směrnice rektora UP č. B3-08/4 „Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci“ a jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2011 stanovuji pro...
Univerzita Palackého v Olomouci uzavřela smlouvu s Československou obchodní bankou, a.s., ze které plynou výhody pro zaměstnance univerzity.
Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 14. 04. 2011, Daniel Agnew