Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Zaměstnancům

V souladu s ustanoveními směrnice rektora UP č. B3-08/4 „Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci“ a jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2011 stanovuji pro...
Stránka aktualizována: 18. 05. 2012, Daniel Agnew