Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Vědecké a výzkumné aktivity

Věda a výzkum a jejich podpora a rozvoj patří k prioritám Univerzity Palackého v Olomouci. Vědecké týmy disponují nemalými gantovými prostředky a pracují na pracovištích vybavených špičkovou technikou. I díky tomu dosahují mezinárodích úspěchů. Zapojení vlastních studentů do řešení vědecko-výzkumných projektů patří mezi priority olomoucké univerzity.

Především v posledním desetiletí se univerzitě řadou úspěšných výzkumných projektů podařilo získat status univerzity vědeckého typu; v oblasti přírodních věd i ve vědách humanitních dosahují vědci a badatelé z olomoucké univerzity mezinárodně uznávaných výsledků. Nezbytným předpokladem dalšího rozvoje vědy a výzkumu na Univerzitě Palackého je zapojení mladých pracovníků a studentů do vědecké práce. To, že je úspěšným studentům nabídnuta možnost zapojit se do výzkumných projektů v daném oboru studia, je jednou z našich priorit.

Více na www.veda.upol.cz.

Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew