Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Seznamte se s univerzitou

Olomouc a univerzita

Olomouc, stotisícové město ležící na řece Moravě, je tradiční obchodní a dopravní křižovatkou. Díky starobylé univerzitě je v současné době především městem vzdělanosti. Více než 23000 vysokoškolských studentů i početná obec vědeckých a pedagogických pracovníků v poměru ke stu tisícům obyvatel dodává Olomouci nezaměnitelný charakter univerzitního města. Se studenty se návštěvník hanácké metropole setká na každém kroku, v univerzitní, vědecké i městské knihovně, v rozlehlých parcích pod středověkými hradbami, které obklopují střed města i univerzity, v divadlech, v muzeích i v početných galeriích; studentskými aktivitami žije zejména největší areál kolejí na Envelopě.

V univerzitních posluchárnách, seminárních místnostech, laboratořích, ústavech či klinikách se formují osobnosti budoucích právníků, učitelů, jazykovědců, přírodovědců či biomedicínských expertů.

Olomoucká univerzita patřila již od svého vzniku, tedy od druhé poloviny 16. století, k významným evropským centrům vzdělanosti; obnovena byla v roce 1946 pod jménem Františka Palackého. Také díky prudkému rozvoji podporovanému společenskými změnami v devadesátých letech minulého století se stala jedním z nejvýznamnějších center vyššího vzdělání, uměleckých a vědecko-výzkumných aktivit v České republice.

Dnes má Univerzita Palackého osm fakult a širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Na nových i zrekonstruovaných univerzitních pracovištích vybavených nejmodernější technikou se uplatňují nové vědecké postupy a metody, výzkumné týmy disponují nemalými grantovými prostředky a řeší náročné výzkumné záměry, jejichž výsledky jsou často oceňovány na vědeckém poli doma i v zahraničí. Získávají tak Univerzitě Palackého ve vědeckých kruzích nezpochybnitelnou prestiž.

Univerzitní budovy jsou zasazeny do neopakovatelné atmosféry druhé největší památkové rezervace v ČR. Perlami mezi architektonicky cennými univerzitními budovami v samém centru Olomouce jsou pak citlivě zrekonstruované barokní budovy univerzitního Uměleckého centra (na obrázku) a tzv. Zbrojnice, v níž sídlí Knihovna UP.

Univerzita Palackého nejenže nabízí vzdělávací programy vysoké kvality, ale realizuje je v jedinečném, takřka rodinném prostředí – na jednoho olomouckého vysokoškolského pedagoga totiž připadá průměrně pouze 12 studentů. UP patří k největším univerzitám v Česku, nabízí však osobní přístup, kterým se může pochlubit jen málokterá z vysokých škol u nás.

Zájem o studium na jedné z nejstarších univerzit ve střední Evropě každoročně přesahuje kapacitní možnosti fakult UP a potvrzuje prestižní postavení Univerzity Palackého mezi českými vysokými školami. Vynikající příprava pro praxi, ale například také možnost absolvovat část svého studia na partnerských univerzitách v zahraničí, patří mezi důvody, proč se mladí lidé ze všech koutů ČR, Evropy i ze zámoří rozhodnou studovat právě v Olomouci.

Univerzita Palackého nepůsobí pouze v kontextu historické Olomouce – v těsné blízkosti centra města se může pochlubit novou moderní budovou pro pracoviště přírodovědných oborů.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew