Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Možnosti studia v zahraničí

Možnost absolvovat část studia mimo domovskou univerzitu a přivést si z některé z partnerských vysokých škol cenné studijní i životní zkušenosti, to je věc, kterou dnes svým studentům dokáže kvalitní univerzita nabídnout skoro automaticky. Že je tomu tak i na Univerzitě Palackého v Olomouci, dokazuje široká škála studijních příležitostí a celá řada smluv uzavřených s vysokými školami po celé Evropě, ale například také v USA či Japonsku. O pestrost a kvalitu nabídky zahraničních studijních programů pro studenty UP se stará Oddělení mezinárodních vztahů. Kancelář poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční stipendium, pomáhá při vyplňování žádostí a také poskytuje adresy osob a institucí, které působí v resortu vysokého školství. Studenti UP mají k dispozici příruční knihovnu s adresáři, programovými bulletiny a dalšími informačními materiály o zahraničních vysokých školách a také počítače k prozkoumávání elektronických zdrojů informací. Právě návštěva Kanceláře zahraničních styků se již pro mnoho našich studentů stala prvním krokem na cestě za vysněným zahraničním studijním pobytem.

Kancelář zahraničních styků koordinuje programy Evropské unie a Merrillův program, poskytuje informace o těchto programech, o možnostech získat vládní stipendium a o kreditovém systému ECTS (European Credit Transfer System). Zajišťuje zejména organizaci studentských výměnných pobytů v rámci programu Erasmus.

Více na:
www.iro.upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew