Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Knihovna, vydavatelství a další univerzitní centra

Knihovna Univerzity Palackého

Jedním z míst, na němž studenti využívají výhody univerzitní identifikační karty, je Knihovna Univerzity Palackého. Její součástí jsou také oborově zaměřené knihovny při fakultách. Ústřední knihovna, hlavní a největší pracoviště univerzitní knihovny, se nachází v historickém centru Olomouce v nedávno zrekonstruované budově bývalé tereziánské zbrojnice. Do této rozlehlé čtyřkřídlé budovy z konce osmnáctého století v těsném sousedství Arcibiskupského paláce chodí studenti i pedagogové všech osmi fakult čerpat vědomosti z monografií či odborných časopisů v příjemných prostorách několika studoven, půjčovat si knížky pro studium doma a na kolejích, kopírovat dokumenty, prohlížet videokazety či DVD nebo stahovat informace z on-line databází. Aby mohl bez potíží využívat široké spektrum služeb Knihovny UP opravdu kdokoliv, provádějí její pracovníci vstupní školení a exkurze pro studenty prvních ročníků a školení uživatelů pro práci s databázemi pro začátečníky.

Knihovna Univerzity Palackého se skládá z Ústřední knihovny a oborových knihoven na fakultách – teologické, pedagogické, lékařské, tělesné kultury a právnické – a Britského centra, specializované knihovny s multimediální učebnou, jejíž součástí je zkouškové centrum Britské rady pro cambridgeské zkoušky. Součástí olomoucké univerzitní knihovny je také Knihovna J. L. Fischera a také svazky z knihovny Pavla Tigrida. Vedle klasických tištěných dokumentů – knih a časopisů – poskytuje Knihovna UP širokou škálu elektronických dokumentů, zejména bibliografické databáze z celého světa v on-line režimu.

web: http://knihovna.upol.cz

Vydavatelství UP a další univerzitní centra

Univerzitní knihovna spolu s Vydavatelstvím UP, Audiovizuálním centrem, Centrem výpočetní techniky, Konferenčním servisem a Oddělením pro podporu dalšího vzdělávání vytvářejí podporu pro vzdělávací, vědecko-výzkumné i kulturně-společenské aktivity nejstarší moravské univerzity. Jejich služeb využívají také vnější subjekty a široká veřejnost.

Převážná část prostor budovy Zbrojnice patří Knihovně UP a jejím knihovním fondům, je však také domovem dalších důležitých center univerzity.

Činnost Vydavatelství UP se zaměřuje zejména na vydávání učebnic, skript, ale také publikací, které svým zaměřením překračují rámec UP a uplatňují se na širokém knižním trhu. Jeho produkce, která svým rozsahem patří do první desítky mezi vydavatelskými domy v České republice, pokrývá všechny obory pěstované na UP. Zakoupit skriptum, knížku či brožurku vydanou v olomouckém univerzitním vydavatelství, ale i jinými subjekty po celé republice lze díky službám prodejny skript a učebnic – i ta se nachází v objektu Zbrojnice.

Viz též Univerzitní zařízení.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 24. 10. 2014, Daniel Agnew