Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Studentské rádio UP AIR

Studentské rádio UP AIR vzniklo na Filozofické fakultě UP v roce 2014 s cílem zprostředkovat prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů se studenty i studentů s vyučujícími. Ve svém pravidelném denním vysílání se členové rádia snaží informovat o dění v rámci akademické obce i mimo něj a přibližovat nejrůznější kulturní, společenské i politické události týkající se Olomouce. V neposlední řadě poskytuje rádio studentům UP prostor pro vlastní vyjádření a získání cenných praktických dovedností v oblasti rozhlasové produkce a propagace.

Kontakt:
http://upair.upol.cz/ 
https://www.facebook.com/UPAIROlomouc?fref=ts 
e-mail: upairolomouc@gmail.com 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 15. 09. 2014, Daniel Agnew