Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Média na UP

Univerzitní média

Časopisy, které vznikají v redakcích oddělení komunikace, nabízejí všem, kdo se zajímají o dění na nejstarší moravské vysoké škole, možnost přečíst si nejčerstvější zprávy, aktuality, pozvánky na akce a další zajímavé a důležité informace…

Žurnál Online

Na prvním místě rychlost…

Žurnál Online přináší internetové zpravodajství ze života Univerzity Palackého.

www.zurnal.upol.cz

Nahoru

Žurnál UP

Okno do světa Univerzity Palackého v Olomouci...

Žurnál UP se za dvacetiletou historii své existence stal nepostradatelným časopisem pro všechny univerzitní zaměstnance a studenty. Jeho nezastupitelná role spočívá nejen v poskytování informací o aktuálním dění na univerzitě nebo v informování o zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcích, ale také v umožnění svobodné a otevřené diskuse o tématech, které zajímají akademickou obec. Žurnál UP vychází ve dvoutisícovém nákladu a je jediným tištěným médiem určeným opravdu celé akademické obci. Vychází dvakrát za semestr a je k dispozici zdarma na fakultách a univerzitních zařízeních.

Více o Žurnálu UP a archiv čísel v PDF

Nahoru

Žurnál Alumni

Newsletter pro absolventy

V červnu 2013 vzniklo první číslo newsletteru ALUMNI ŽURNÁL. Newsletter je připravován speciálně pro absolventy Univerzity Palackého, kteří jsou registrováni v Portálu absolventů. Newsletter pravidelně informuje o nejzajímavějším dění na univerzitě, fakultách či v Olomouci a snaží se tak přibližovat našim bývalým studentům aktuální dění na jejich alma mater. K odběru newsletteru se absolventi UP mohou přihlásit prostřednictvím registrace na Portálu Absolventů.

Žurnál+

V letech 2009–2014 vycházel jako doplněk periodika Žurnál moderní reprezentativní magazín Žurnál+.

Archiv magazínu Žurnál+ v PDF

Nahoru

Studentské rádio UP AIR

Studentské rádio UP AIR vzniklo na Filozofické fakultě UP v roce 2014 s cílem zprostředkovat prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů se studenty i studentů s vyučujícími. Ve svém pravidelném denním vysílání se členové rádia snaží informovat o dění v rámci akademické obce i mimo něj a přibližovat nejrůznější kulturní, společenské i politické události týkající se Olomouce. V neposlední řadě poskytuje rádio studentům UP prostor pro vlastní vyjádření a získání cenných praktických dovedností v oblasti rozhlasové produkce a propagace.

Kontakt:
http://upair.upol.cz/ 
https://www.facebook.com/UPAIROlomouc?fref=ts 
e-mail: upairolomouc@gmail.com 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 08. 09. 2016, Vladimír Kubák