Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení pro studium

Oddělení pro studium UP

Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého (celouniverzitní pracoviště úseku prorektora pro studijní záležitosti) se zabývá těmito činnostmi:

  • administrace akreditací bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • kontrola vedení matriky studentů ve smyslu § 88 zákona o vysokých školách, - udělování sociálních a ubytovacích stipendií,
  • řízení Pedagogické komise UP, Kolejní komise UP, Rehabilitační komise UP
  • agenda přijímacího řízení včetně řízení o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve smyslu § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách,
  • agenda přezkoumání rozhodnutí ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b) a e) a odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách,
  • agenda poplatků za studium včetně rozhodnutí o prominutí,snížení nebo odložení termínů splatnosti poplatků spojených se studiem ve smyslu § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách,
  • další záležitostí studentů a studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • koordinace prací na evaluacích výuky, jejich unifikace,
  • dohled nad databázemi pro oblast studia,
  • agenda uznávání vysokoškolského vzdělání (nostrifikace)

Úřední hodiny

Pondělí: 9.00–15.00 hod. nebo dle domluvy prostřednictvím e-mailu:

Z organizačních a časových důvodů žádáme studenty o respektování úředních hodin.

Nahoru

Studijní oddělení fakult

Studijní oddělení fakult slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu.
Na pracovníky studijních oddělení se mohou studenti obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkají.
Pokud řešení problémů nebude v kompetenci studijního oddělení, jeho pracovníci poradí, na koho se obrátit.
Na některých studijních odděleních je agenda rozdělena mezi více pracovníky.

Studijní oddělení zejména
- přijímají přihlášky ke studiu,
- provádějí zápis studentů do ročníku
- přijímají žádosti o přestup, přerušení či ukončení studia
- přijímají odvolání proti rozhodnutí děkana
- vydávají imatrikulační listy, diplomy, osvědčení o státní zkoušce a potvrzení související se studiem

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 02. 12. 2015, Daniel Agnew