Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu je Univerzitou Palackého vydáván v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů od akademického roku 2005/2006. Dodatek k diplomu odpovídá modelu, navrženému Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

Dodatek k diplomu uvádí informace o držiteli kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích. Obsahuje také informace o vzdělávacím systému České republiky.

Dodatek k diplomu neobsahuje žádné hodnocení, prohlášení o ekvivalenci kvalifikace ani doporučení k uznání kvalifikace.

Univerzita Palackého vydává dodatek k diplomu na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Tiskopis je proti zneužití chráněn soustavou ochranných prvků.

Příklad dodatku k diplomu, vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci

Dodatek k diplomu má zlepšit mezinárodní transparentnost a akademické a profesní uznání kvalifikace. Doplňuje hlavní doklad o udělené kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo další univerzitě v Evropské unii porozumět předchozímu studiu a dosaženému vzdělání.  

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 07. 2011, Daniel Agnew