Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Studentská komora Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je jediným celostátním orgánem, který zastupuje studenty veřejných, státních i soukromých vysokých škol v České republice. Je součástí Rady vysokých škol, vrcholného orgánu reprezentace akademických obcí vysokých škol. SK RVŠ již déle než deset let hájí zájmy více než 200 000 vysokoškolských studentů ve vztahu k parlamentu, vládě, veřejné správě i na mezinárodním, zejména evropském fóru. Je členem evropské studentské reprezentativní organizace ESIB.

Každá univerzita vysílá do SK RVŠ jednoho delegáta, který se tím stává i členem Rady vysokých škol. Tento delegát má jednoho náhradníka, který je oprávněn účastnit se jednání SK RVŠ, ale hlasovací právo má jen v případě, že není přítomen delegát. Náhradník není členem RVŠ. Delegáta i náhradníka volí Akademický senát Univerzity Palackého obvykle na celé tříleté stálé zasedání SK RVŠ.

Rada vysokých škol, jejíž součásti Studentská komora je, je spolu s Konferencí rektorů oficiální reprezentací vysokých škol dle zákona o vysokých školách. Každou vysokou školu obvykle zastupují tři zástupci (včetně studenta delegovaného do SK RVŠ) a pak vždy jeden zástupce za každou fakultu. Naše univerzita má tedy v RVŠ celkem deset zástupců. Tito zástupci mají právo učastnit se Sněmu RVŠ, který se koná obvykle třikrát ročně. Každá univerzita má právo ze svých zástupců vybrat jednoho, který se stane členem předsednictva, členy předsednictva se stávají i předseda a místopředsedové SK RVŠ. Sněm pak volí pětičlenné užší předsednictvo, ve kterém musí být zastoupena SK RVŠ předsedou nebo místopředsedou.

Bližší informace najdete na internetových strankách:

Studentská komora Rady vysokých škol
Rada vysokých škol
ESIB - The National Unions of Students in Europe

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 03. 09. 2010, Daniel Agnew