Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Firmám

Univerzita Palackého v Olomouci vítá spolupráci s komerční sférou. Univerzitní pracoviště disponují v praxi uplatnitelnými výsledky výzkumu, nabízí špičkové přístrojové vybavení a know-how, které můžete využít ve vaší firmě.  Kontaktním místem pro komerční sféru je univerzitní pracoviště Vědeckotechnický park UP (VTP UP).

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je místem pro růst vašeho podnikání a vašich nápadů. Je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem už od roku 2000.

VTP UP poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know- how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Je samostatnou hospodářskou jednotkou Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo využívat zázemí a know-how Univerzity Palackého v oblasti vědy a výzkumu pro své klienty. V čele VTP UP stojí ředitel. Při výkonu své funkce je řízen prorektorem pro transfer technologií Univerzity Palackého. Organizačně je VTP UP rozdělen do dvou oddělení: Oddělení podpory podnikání a Oddělení transferu technologií.

Služby pro firmy:

  • Pronájem kanceláří
  • Pronájem výrobních prostor
  • Pronájem zasedací místnosti
  • Analýzy a měření na zakázku
  • Výzkum na zakázku
  • Příprava žádostí o dotace
  • Dotační poradenství
  • Příprava podnikatelského záměru a začátky v podnikání
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Podávání patentů a licenčních smluv

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, univerzitní pracoviště, kontaktní místo pro spolupráci s komerční sférou. Telefon 585 631 420, e-mail recepce@vtpup.cz, Šlechtitelů 21, 783 71  Olomouc, www.podnikanivolomouci.cz 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 10. 07. 2015, Daniel Agnew