Portál  |  STAG  |  e-mail
English

Historické zahrady na olomouckých hradbách

Mezi jedinečné architektonické památky historického jádra Olomouce náleží soubor uměleckých děl v oblasti zahradní architektury. Veřejně přístupnou památkově chráněnou trojici přírodně krajinářských městských parků – Smetanových, Čechových a Bezručových sadů doplňuje řada cenných soukromých či vyhrazených zahradních ploch. V atraktivním prostředí starobylého města se nacházejí také zahrady na městských hradbách, spravované Univerzitou Palackého v Olomouci.

Tyto zahrady se prostírají na Petrském návrší v severovýchodní části městské památkové rezervace. Od Bezručových sadů je odděluje pás hradeb, na nichž jsou zahrady rozmístěny v navazujících terasách. Jednotlivé univerzitní zahrady, původně privátní zahrady kanovnických rezidencí a minoritského kláštera, se rozkládají za budovou dnešního Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, a za objekty Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na ulici Křížkovského 10 až 14. Zadní trakty těchto budov tu zároveň vytvářejí souvislé severní ohraničení celého komplexu zahrad a zároveň ze svých oken umožňují výjimečný pohled do zahrad, lemovaný porosty Bezručových sadů obepínajících hradební pásmo.

Hradební zahrady spravované Univerzitou Palackého jsou otevřeny denně od 1. dubna do 31. října od 7 hodin do 19 hodin.

Při návštěvě hradebních zahrad je nezbytné  dodržovat jejich návštěvní a provozní řád. Psi (kromě vodicích psů) nemají do zahrad přístup. Zahrady jsou tichou zónou Univerzity Palackého (s výjimkou akcí povolených správou zahrad).

 

Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Otevřeno denně
od 1. dubna do 31. října
7:00–19:00

Vstup do zahrad:
Svatojakubskou uličkou
z ulice Křížkovského
(mezi budovami Filozofické fakulty UP
Křížkovského 10 a 12

z Bezručových sadů schodištěm
Jakubského výpadu
(cca 200 m od ústí ulice Přemyslovců směrem k parku.)

Návštěvní a provozní řád

43066

Stránka aktualizována: 11. 01. 2014, Daniel Agnew