Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Partnerství a spolupráce

Partnerství univerzity, města a kraje

Sloup Nejsvětější Trojice, foto Jiří FajtOlomoucký kraj i statutární město Olo­mouc jsou důležitými partnery Uni­ver­zity Palackého. Olomoucká univerzita rozvíjí již tradičně přímé formy spolupráce zastoupením členů akademické obce v odborných komisích, radách a jiných grémiích zřizovaných jak statutárním městem Olomouc, tak Olomouckým krajem. Došlo tak např. k efektivním formám spolupráce při přípravách projektů v rámci strukturálních fondů EU – zejména u projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly operativně zařazovány do Investičního plánu rozvoje města a Investičního plánu rozvoje území. Pozitivní dopad na posílení informovanosti má členství primátora a hejtmana ve Správní radě UP, která velmi citlivě vnímá názory obou představitelů na působení olomoucké univerzity ve městě i celém kraji. Město a kraj se přímo podílejí na podpoře vybraných projektů druhé nejstarší univerzity v zemi. Univerzita od těchto subjektů získala v roce 2009 dotace v celkové výši 7,2 mil. korun.

Sloup Nejsvětější Trojice, foto Jiří FajtUP uspěla se všemi žádostmi v řízení statutárního města (při celkové dotaci ve výši 4,4 mil. korun), v řízení olomouckého kraje pak jen v devíti případech z dvaceti. Nejvyšší podpory se dostalo mezinárodnímu festivalu Academia film Olomouc.

Z řady podporovaných aktivit je třeba jmenovat financování projektu, jehož výsledkem je syntetické historické dílo Akademické dějiny města Olomouce, podávající komplexní pohled na neobyčejně bohaté dějiny města Olomouce, které mělo být původně dokončeno v roce 2007. Statutární město Olomouc podpořilo projekt i pro rok 2009. Mnohaletá práce byla na závěr roku 2009 zdárně dokončena a Dějiny města Olomouce předal autorský tým k tisku.

Arionova kašna v blízkosti radnice, foto Milena ValuškováMěsto Olomouc podpořilo mimo jiné též 43. ročník Biologické olympiády, koncertní aktivity pěveckého sboru UP Ateneo či basketbalový turnaj Pohár rektora UP, mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání – TVV09, Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu, Obnova demokracie v Československu po roce 1989 či 5. sympozium a workshop molekulární patologie. Finanční příspěvek města získaly rovněž projekty Srdce srdcí, Podpora popularizačních a prezentačních aktivit či Meziprostor – happeningy a insta­lace v prolukách mezi domy. Úspěšný byl rovněž projekt Inovace přístrojového vybavení operačních sálů Kliniky Ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 02. 2016, Daniel Agnew