Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Fischerovské přednášky

Absolvent UP Emil Viklický na své přednášceTradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera.
K jejímu přednesení vybere k tomuto účelu jmenovaná univerzitní komise významnou českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní oblasti.
Tematicky by měla být zaměřena k závažnému badatelskému problému dané vědní oblasti a neměla by postrádat znak filozofičnosti.

Statut výroční přednášky k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera

Přednášku proslovili:

2015
ThLic. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Téma: Olomouc doby profesora PhDr. Josefa Ludvíka Fischera (Teologická fakulta a Studium generale OP)

2015
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
, významný přírodovědec, vysokoškolský pedagog a současný rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Téma: Klíšťata a jimi přenášená onemocnění

2013
Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.,
český lingvista, zabývající se sémantikou, teorií kultury a systému, teorií Pražské školy, obecnou teorií sociální komunikace a noetikou.
Téma: J. L. Fischer 1968

2012
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., 
přední imunoložka a mikrobioložka, která se specializuje na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění
Téma: Úloha imunitního systému při vývoji a terapii nádorů

2011
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.,
významný český vědec oboru Fyzikální chemie a nositel ocenění Česká hlava z roku 2008 za objev nepravé vodíkové vazby, přednáší na Katedře fyzikální chemie PřF UP
Téma: Kovalentní a nekovalentní interakce v přírodních vědách

2010
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
, profesor Univerzity Karlovy v oboru ochrana životního prostředí
Téma: Trvale udržitelný rozvoj jako současné paradigma

2009
Prof. Mgr. Jindřich Štreit,
věhlasný fotograf a pedagog. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Téma: Doba normalizace ve fotografii

2008
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., profesor vnitřního lékařství a onkologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a konzultant na Ústavu hematologie
Téma: Protinádorová léčba na počátku nového tisíciletí

2007
Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.,
přední česká specialistka pro latinskou medievistiku
Téma: Otcové synům. Latinská kontinuita Západu

2006
Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.,
proslulý chemik , který zasvětil své bádání výzkumu chemických látek obsažených v konopí
Téma: Vnitřní štěstí v každém v nás

2005
Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík,
věhlasný teolog a sociolog, profesor Karlovy Univerzity a prezident České křesťanské akademie
Téma: Duchovní zkušenost Evropy

2004
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
předsedkyně Akademie věd České republiky
Téma: "Náš vnitřní čas"

2003
RNDr. J. Grygar, CSc.,
významný astrofyzik a vynikající popularizátor vědy
Téma: "Století panspermie"

2002
Univ. Prof. DDr. Ota Weinberger, Dr. h. c.
, významný evropský odborník v oboru filozofie práva
Téma: "instituce a informace (Úvaha z oblasti sémantiky, logiky a politologie)"

2001
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., čestný předseda AV ČR, mezinárodně uznávaný odborník v kvantové chemii.
Téma: "Molekulové vědy: deset poznámek"

2000
PhDr. Herbert Tomáš Mandl, významný psycholog, filosof, hudebník a spisovatel
Téma: "Svobodná vůle - otázka filozofie nebo psychologie?"

1999
Doc. ThDr. Karel Vrána, docent katolické teologické fakulty UK v Praze.
Téma: "Dialogický personalismus"

1998
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.,
vedoucí Oddělení struktury a exprese genů na Ústavu molekulární genetiky AV ČR.
Téma: "Genomika: krok do 21. století"

1997
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
, ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
Téma: "Historia Magistra: Poučení z historie"

1996
Prof. Josef Svoboda, PhD., dr. h. c.
, profesor ekologie Torontské univerzity v Kanadě.
Téma: "Na prahu třetí transgrese"

1995
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
, profesor lékařské mikrobiologie a imunologie na I. Lékařské fakultě UK v Praze.
Téma: "Imunologie, medicína a svět"

1994
Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz
, prezident Katolické univerzity v Eichstättu.
Téma: "Od substance k reflexi"

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 11. 2015, Daniel Agnew