Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Emeritní profesoři

Od roku 2004 přiznává rektor Univerzity Palackého vybraným významným vědcům, kteří odcházejí do důchodu, zvláštní práva emeritního profesora. Jde o symbolické ocenění jejich odborných i lidských kvalit, zároveň jde o přínos pro Univerzitu Palackého, která tímto způsobem neztrácí kontakt s lidmi, jejichž renomé  šíří dobré jméno univerzity.

Emeritnímu profesorovi poskytuje fakulta možnost dál vědecky bádat – vyhrazuje mu pracovní místo a umožňuje využívat zařízení a vybavení pracoviště. Svou přirozenou autoritou a prokázanou erudicí motivuje emeritní profesor mladé kolegy a studenty.

Práva emeritního profesora byla přiznána těmto osobnostem:

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
v oblasti: dějiny výtvarných umění
11. prosince 2015
garant: Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
v oblasti: dějiny výtvarných umění
11. prosince 2015
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
v oblasti: fyzika
11. prosince 2015
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.
v oblasti: anglický jazyk
12. června 2015
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Dušan Šimek
v oblasti: andragogika
5. prosince 2014
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
v oblasti: německá literatura
5. prosince 2014
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
v oblasti: srovnávací slovanská filologie
5. prosince 2014
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
v oblasti: dějiny umění
6. prosince 2013
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
v oblasti: český jazyk
6. prosince 2013
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.
v oblasti: anorganická chemie
6. prosince 2013
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
v oblasti: muzikologie
31. května 2013
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
v oblasti: české dějiny
31. května 2013
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
v oblasti: česká literatura
23. listopadu 2012
garant: Filozofická fakulta

prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.
v oblasti: sociologie
23. listopadu 2012
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
v oblasti: zoologie
11. května 2012
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., dr.h.c.
v oblasti: aplikovaná matematika
11. května 2012
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.
v oblasti: ruský jazyk
11. května 2012
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
v oblasti: teorie vyučování hudební výchovy
11. května 2012
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
v oblasti: anglický jazyk
11. května 2012
garant: Filozofická fakulta

prof. ICDr. Edward Górecki
v oblasti církevního práva
4. 11. 2011
garant: Cyrilometodějská teologická fakulta

prof. PhDr. Pavel Floss
v oblasti filozofie
12. 11. 2010
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.
v oblasti organické chemie
12. 11. 2010
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
v oblasti církevních dějin
12. 11. 2010
garant: Cyrilometodějská teologická fakulta

prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
v oblasti geologie
12. 11. 2010
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. 
v oblasti technických věd 
1. 8. 2009 
garant: Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.
v oblasti historie 
1. června 2009
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
v oblasti fyzikální chemie
1. června 2009
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
v oblasti pedagogiky
1. března 2009
garant: Pedagogická fakulta

prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc.
v oblasti experimentální fyziky
1. října 2008
garant: Přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
1. října 2008
garant: Přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
1. října 2008
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c.
v oblasti evropských studií a společenských věd
1. října 2008
garant: Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
v oblasti anglické filologie
1. září 2007
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc.
v oblasti pedagogiky – PdF
2. června 2006
garant: Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc.
v oblasti dějin umění
2. června 2006
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Vladimír Majerník, DrSc.
v oblasti teoretické fyziky
2. června 2006
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc
v oblasti jemné mechaniky
2. června 2006
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. František Machala, DrSc.
v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie
2. června 2006
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Karel Měkota, CSc.
v oblasti kinantropologie
30. září 2005
garant: Fakulta tělesné kultury

prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc.
v oblasti analytické chemie
21. června 2005
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. Zdeněk Kučera
v oblasti výtvarného umění
21. června 2005
garant: Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. 
v oblasti teorie a dějin české literatury
29. dubna 2005
garant: Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
v oblasti české a slovanské filologie
29. dubna 2005
garant: Filozofická fakulta

prof. RNDr. Václav Stužka, CSc.
v oblasti analytické chemie
24. září 2004
garant: Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.
v oblasti botaniky
21. května 2004
garant: Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Ladislav Daniel, CSc.
v oblasti hudební výchovy
21. května 2004
garant: Pedagogická fakulta

prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc.
v oblasti analytické chemie
20. února 2004
garant: Přírodovědecká fakulta

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 12. 2015, Daniel Agnew