Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Schránka AS

Schránka Akademického senátu UP

Schránka je umístěna v prostoru vrátnice Rektorátu UP na Křížkovského ulici č. 10. Členové akademické obce i zaměstnanci UP se mohou prostřednictvím této schránky obracet na AS UP se svými návrhy, připomínkami a podněty.

Elektronická schránka

Členové akademické obce i zaměstnanci UP mohou využít i elektronické verze této schránky. Ta má sloužit především k zasílání podnětů, které se týkají Univerzity Palackého jako celku, měly by upozornit na vážnější nedostatky, poškozující její jméno a zejména by měly přinést zlepšení jejího obrazu na národní i mezinárodní úrovni.

Návrhy, které splňují tato kritéria, budou z Kanceláře AS UP postoupeny příslušné komisi AS UP, která je posoudí a na uvedený jmenný kontakt s e-mailovou adresou zašle stanovisko.

Děkujeme za Vaše návrhy a podněty.

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Upozorňujeme, že tato schránka není určena pro podněty, které spadají do kompetence fakult Univerzity Palackého v Olomouci.

Schránka Akademického senátu UP
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 16. 08. 2013, Vladimír Kubák