Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Tiskové zprávy

Aktuální tiskové zprávy

Do financování veřejných vysokých škol se vedle vědeckých a výzkumných výsledků letos poprvé plošně promítnou i výstupy umělecké činnosti. Univerzita Palackého (UP) se s 1977 body umístila mezi...
Otázky střetů a možností pokojného soužití islámu a evropské kultury otevře debata předních zahraničních a českých odborníků, kteří se sjedou do Olomouce na mezinárodní konferenci Evropa a islám....
Žáky pohybující se po školách na vozíku, nevidomé, sluchově postižené, děti cizinců, ale třeba také žáky, jejichž handicap není na první pohled rozpoznatelný. Ty všechny a mnohé další čekají velké...
Univerzita Palackého přivítá během 50. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc významného britského biologa a strůjce myšlenky nového ateismu Richarda...
Téměř jubilejní výročí obnovení vysokého učení v Olomouci si připomene Univerzita Palackého v týdnu od 23. února hned několika akcemi. Ať už tradiční výzvou Daruj krev s rektorem, reprezentačním...
Odborníci z fakulty tělesné kultury se významnou měrou podílejí na tvorbě národní strategie podpory pohybové aktivity. Vedoucí katedry rekreologie Zdeněk Hamřík byl zároveň za Českou republiku zvolen...
Peter Tavel bude v úterý 17. února 2015 v 11 hodin slavnostně uveden do funkce děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. V slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci...
Studenti ohrožení neudělením akreditace oboru Speciální pedagogika – učitelství na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) mohou dostat šanci k dokončení svého studia na Univerzitě Palackého...
Další rozvoj biomedicíny, a zejména přístupů umožňujících připravit pacientům léčbu „na míru“ si klade za cíl projekt OLGEN, který dnes slavnostně odstartoval v Olomouci. Je výsledkem v tuzemsku...
Náhoda stála za objevem, který by v budoucnu mohl pomoci k odstranění nepříznivých vedlejších účinků cisplatiny, jednoho z nejúčinnějších a nejběžněji používaných léků proti rakovině. Vědci z...
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 11. 2012, Daniel Agnew