Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Tiskové zprávy

Aktuální tiskové zprávy

Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku, jaké vhodné pomůcky...
Jediná akce v České republice zaměřená na téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se odehraje 8.–13. září 2013 v Olomouci. Život a práci na misích přiblíží Šimon Pánek z organizace Člověk v...
Nový výsledek z oblasti optické metrologie – metodu, jak zvýšit rozlišení optických měření – prezentoval v prestižním vědeckém časopise Physical Review Letters vědec z Katedry optiky Přírodovědecké...
Zatraktivnění studia aplikované matematiky, nové studijní materiály i studijní plány pěti oborů, větší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a vyšší zájem uchazečů přinesl evropský projekt...
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 11. 2012, Daniel Agnew