Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
08.01.2016, 11:29, Stáří: 5 r.

Znalcem základních práv snadno a rychle? Studujte online

Autor: OK

Olomouc (8. ledna 2016) Stačí počítač připojený k internetu a touha po vzdělání. Vše ostatní už zařídí studentský spolek Nugis Finem při Právnické fakultě Univerzity Palackého. Od příštího týdne může kdokoli a zcela zdarma vystudovat kurz nazvaný Základní práva. Po odborné stránce nad ním převzala záštitu olomoucká právnická fakulta. Úspěšní účastníci kurzu získají certifikát s logem Nugis Finem a Univerzity Palackého.

Spolek Nugis Finem, nezisková organizace zaměřená na inovace ve vzdělávání, patří v Česku k průkopníkům hromadných otevřených online kurzů. V angličtině se skrývají pod zkratkou MOOC. „Chceme rozšířit právní povědomí české populace a poskytnout alternativní pohled na právní problémy oproti pohledům prezentovaným v médiích. Našim cílem bylo vytvořit technickou platformu, na které budou umístěny e-learningové materiály ve formě videí a článků,“ řekl Jaroslav Krempl ze spolku Nugis Finem. V Česku dosud taková platforma chyběla. Naopak ve světě jsou MOOC kurzy fenoménem. Začali s nimi v Harvardu a také v Massachusettském technologickém institutu. Česká platforma se jmenuje Nostis.

Díky ní spouštějí studenti 11. ledna kurz Základní práva, který vede Maxim Tomoszek z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. Stačí se jen přihlásit na www.nostis.org. Autoři kurz doporučují jak široké veřejnosti k získání obecného povědomí, tak i studentům práv, kteří hledají základní informace k tématu. „Aktivity studentů si velmi cením. Výhodou tohoto typu vzdělávání je, že se informace snadno a rychle dostanou k široké veřejnosti,“ zhodnotila děkanka právnické fakulty Milana Hrušáková.

„Připravili jsme celkem čtyři týdny, tedy čtyři bloky výuky. Na každý den studia jedno deseti až patnáctiminutové video. Na konci bloku musí studenti projít testem, který je ve formě kvízu, nebo napsat esej. Práce si budou mezi sebou navzájem opravovat. Na konci kurzu pak účastníky prověří závěrečný test,“ vysvětlil Krempl. První blok provede zájemce problematikou svobody projevu nebo práva na soukromí. V dalších se bude rozebírat právo shromažďovací, základní práva a zdravotní péče nebo diskriminace. Kromě teorie bude podstatnou část tvořit vždy debata nad aktuálními kauzami. „Pokud účastníci kurzu uspějí alespoň na pětasedmdesát procent, získají certifikát. V zahraničí jsou takové certifikáty velmi cenné a jsou běžnou součástí životopisů,“ dodal Krempl, student čtvrtého ročníku práv.

Nejnovější kurz je v pořadí již druhý, který Nugis Finem připravil. V květnu spolek spustil vůbec první český MOOC. Byl zaměřený na rodinné právo a využilo jej přes 3300 návštěvníků.

Už nyní studenti natáčejí další kurzy. V nejbližších měsících by chtěli zpřístupnit kurz zaměřený na obchodní právo nebo celouniverzitní kolekci krátkých kurzů k 70. výročí univerzity. Vedle toho se rýsuje i první česko-americký MOOC, a to ve spolupráci s prestižní John Marshall Law School.

Spolek Nugis Finem funguje již rok. Úzce spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Palackého a na jeho fungování se v hojné míře podílejí právě její studenti. Spolek má dva hlavní pilíře své činnosti – jeden zaměřený na vzdělávání studentů právnických oborů vysokých škol, druhý orientovaný na vzdělávání široké veřejnosti. Činnost spolku podporuje nadace Hugo Grotius.

Kurz najdou zájemci na www.nostis.org.

Kontaktní osoba:

Jaroslav Krempl | náměstek pro PR
Nugis Finem
E: info@nugisfinem.org | M: 733 704 201

Eva Hrudníková
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | oddělení vnějších vztahů
E: eva.hrudnikova@upol.cz | M: 775 680 257Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew