Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
24.02.2016, 20:08, Stáří: 4 r.

Zdenka Papoušková složila inaugurační slib a převzala děkanský řetěz

Autor: OK

Olomouc (24. února 2016) – Zdenka Papoušková se dnes slavnostně ujala funkce děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého. V aule fakulty složila inaugurační slib a z rukou rektora Jaroslava Millera převzala děkanské insignie. Papoušková bude v pořadí pátou osobností, která fakultu v novodobé historii povede. Řídit ji bude čtyři roky.

Vedení fakulty převzala nová děkanka s úctou a respektem k práci předchozího vedení. Jmenovitě poděkovala všem čtyřem předešlým děkanům. „Velký dík patří mé předchůdkyni profesorce Milaně Hrušákové. Za jejího působení fakulta zesílila ve vlastních řadách a stala se pevnou součástí nejen Univerzity Palackého, ale i uznávanou institucí v České republice i v zahraničí. Že jsem se stala proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program ke konci jejího volebního období, pro mě bylo velkou ctí a nezapomenutelným zážitkem,“ řekla Papoušková ve svém inauguračním projevu.

Přiznala, že sama je plná očekávání, co přinesou následující čtyři roky. Připomněla také nové výzvy a úkoly, které před fakultou stojí. „Je důležité zejména podporovat excelenci dalších oborů na fakultě a rozvíjet internacionalizaci, a to především ve spojitosti s rozvojem vědy a výzkumu. Důraz chci klást také na zintenzivnění komunikace s celou akademickou obcí, studenty nevyjímaje,“ zdůraznila nová děkanka.

Jako první gratuloval Zdence Papouškové rektor Jaroslav Miller. „Přeji nové nastupující děkance, aby se jí podařilo udržet nastoupený kurz. A aby do života právnické fakulty vnesla novou dynamiku a své vlastní nápady a představy o tom, jakými cestami by se měla fakulta nadále ubírat,“ uvedl před zaplněnou aulou rektor. V rámci inaugurace také udělil odstupující děkance Hrušákové medaili Univerzity Palackého Pro Merito, která je poděkováním a výrazem vděku za odvedenou práci. „S klidným svědomím mohu říci a podepsat, že se Milana Hrušáková zasloužila o právnickou fakultu,“ dodal rektor.

Akademický senát právnické fakulty zvolil Zdenku Papouškovou děkankou vloni 14. října. Od roku 1991 se v čele fakulty vystřídali čtyři děkani – Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka a Milana Hrušáková.

Po skončení slavnostního aktu rektor společně s novou děkankou odhalili v předsálí auly fakulty reliéf nazvaný Lidská oběť – Pocta Janu Palachovi. Současně tak připomněli letošní výročí, která olomoucká univerzita slaví, a také čtvrtstoletí od obnovení právnické fakulty. Autorem reliéfu je akademický sochař a emeritní profesor Zdeněk Přikryl. Originál jeho práce, která vznikla už v roce 1969, vystavuje galerie Pagani v italském Legnanu.

 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (* 1974)

Absolventka PF UP. Od roku 1998 pracovala na katedře správního práva a finančního práva (kromě let 2001–2003, kontakt s fakultou však ani v této době neztratila), nejprve jako asistentka později jako odborná asistentka. Naposledy zastávala funkci proděkanky pro vědu výzkum a doktorský studijní program.

Je členkou redakční rady časopisu Daně a finance.

V lednu 2015 se stala členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo.

Od května 2014 byla proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program.

Vloni zahájila habilitační řízení na PF UK v Praze. Svou habilitační práci napsala na téma Daňové subjekty v České republice.

 

Kontaktní osoba:

Eva Hrudníková
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | oddělení vnějších vztahů
E: eva.hrudnikova@upol.cz | T: 775 680 257
www.pf.upol.czAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew