Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
09.01.2017, 10:10, Stáří: 2 r.

Zápis předmětů na letní semestr 2016/2017

Autor: -jm-

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy PřF UP probíhá od 17. ledna do 20. února 2017 včetně podle následujícího členění:

Bakalářské studium:
1. ročník: 19. 1. 2017 (14:00)–20. 2. 2017
2. ročník: 19. 1. 2017 (11:00)–20. 2. 2017
3. ročník: 19. 1. 2017 (8:00)–20. 2. 2017

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 17. 1. 2017 (14:00)–20. 2. 2017
2. ročník: 17. 1. 2017 (11:00)–20. 2. 2017

Doktorské studium:
1. ročník: 17. 1. 2017 (14:00)–20. 2. 2017
2. ročník: 17. 1. 2017 (11:00)–20. 2. 2017

Zápis předmětů se provádí v Portálu UP po přihlášení.

V případě problémů s kapacitou předmětu či chybí-li rozvrhová akce, kontaktujte, prosím, příslušného rozvrháře katedry.

V případě problémů při zápisu předmětů do databáze STAG můžete kontaktovat studijní oddělení PřF, J. Mayerovou jitka.mayerova@upol.cz. Bude-li se jednat o technické potíže, využijte Helpdesk UP http://www.helpdesk.upol.cz.

Všechny zapsané předměty musí student splnit v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.

Další informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. B3-16/1-PR.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew