Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
08.08.2016, 09:18, Stáří: 4 r.

Webový portál olomoucké teologické fakulty Hovory o zdraví se rozroste o stránky věnované paliativní péči

Autor: OK

Olomouc (8. 8. 2016) – Institut sociálního zdraví (OUSHI) při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého připravuje další sérii rozhovorů pro unikátní webovou platformu Hovory o zdraví. Tentokrát se týkají tématu paliativní péče. Příběhy nevyléčitelně nemocných budou sloužit především jako opora lidem v podobné situaci a těm, kteří o ně pečují. Výzkumníci, kteří už začátkem roku představili modul věnovaný prožívání stáří, zvou ke spolupráci nemocné, jejich blízké i širší veřejnost.

Prostřednictvím rozhovorů s lidmi, kteří prožívají závěrečnou etapu svého života, výzkumníci zjišťují, co pro ně znamenalo zjištění terminální diagnózy, jak o své nemoci komunikují s blízkými nebo jaké jsou jejich zkušenosti s paliativní péčí. „Ptáme se na okolnosti jejich onemocnění a na vše, co s danou etapou života souvisí. Týká se to i omezení, která jim nemoc přináší, komunikace s lékaři, vztahů, emocí, prožívání nebo přání,“ objasnila vedoucí řešitelského týmu OUSHI Lenka Slepičková. Cílem rozhovorů ale není sesbírat odpovědi na předem připravené otázky. „Máme připraven hrubý scénář, přičemž o konkrétních tématech, stejně jako o tom, co v rozhovoru nebude, rozhodují respondenti sami,“ zdůraznila Slepičková.

Prostor pro spolupráci s veřejností

V současné době dokončil výzkumný tým prvních dvacet rozhovorů a nejméně stejný počet hodlá ještě realizovat. Mezi respondenty jsou klienti hospiců nebo jiných typů zdravotních či sociálních zařízení i nemocní lidé v domácí péči. „Usilujeme o maximální pestrost vzorku, o to, aby v něm byli zastoupeni lidé různého věku, diagnóz i lidé v různých životních situacích,“ doplnila Slepičková.

Do tvorby obsahu vznikajícího modulu se nyní mohou zapojit zájemci z řad nemocných, jejich blízkých i širší veřejnosti. „Uvítáme jakoukoli formu spolupráce, tipy na další respondenty, zájemce o přímou účast v rozhovorech i všechny, kteří chtějí získat podrobnější informace,“ potvrdila Slepičková. Budoucí spolupracovníci se mohou hlásit přímo na její e-mailové adrese lenka.slepickova@oushi.upol.cz.

Unikátní web se postupně rozšíří

Rozhovory se zpracovávají metodou kvalitativní obsahové analýzy, poté jsou vybrané pasáže zveřejněny na portálu Hovory o zdraví v podobě videa nebo audionahrávky. Modul věnovaný paliativní péči by měl být spuštěn na začátku příštího roku. Další témata se budou týkat nejčastějších onkologických onemocnění, jako je rakovina prsu, prostaty nebo tlustého střeva.

Jako první naplnily portál stránky věnované problematice stáří a stárnutí, které výzkumníci OUSHI dokončili na začátku letošního roku. „Každý modul zpracovává jeden výzkumník, který má k dispozici odborníka neboli poradce z daného oboru a také tzv. poradní panel. V něm jsou zastoupeni další výzkumníci, pacienti, lékaři, ošetřovatelé, příbuzní pacientů, sociální pracovníci nebo zástupci zdravotnických zařízení. Panel se v průběhu výzkumu schází a řeší důležitá rozhodnutí, která se dané etapy výzkumu týkají,“ uvedla Slepičková.

Zpracování hloubkových rozhovorů se řídí excelentní mezinárodní metodikou DIPEx (Databse of Individual Patient Experiens) vyvinutou Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu, pro jejíž českou verzi získal tým OUSHI certifikaci pro Českou republiku. Ambicí olomouckých výzkumníků je vytvořit webové stránky, kde mohou lidé najít potřebné informace, zkušenosti a podporu nejen k široké škále diagnóz, ale i ke specifickým situacím, které souvisejí se zdravím a nemocí, jako je například obezita nebo zkušenosti rodičů s pediatrickou péčí. Vzorem je britská webová platforma The Healthtalk.

Webový portál Hovory o zdraví a první dokončený modul k tématu stárnutí jsou k dispozici na adrese www.hovoryozdravi.cz.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. | vědecká pracovnice
Cyrilometodějská teologická fakulta UP | Institut sociálního zdraví
E: lenka.slepickova@oushi.upol.cz | T: 585 637 164Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew