Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
11.12.2014, 15:20, Stáří: 4 r.

Výsledky Soutěže o rozvojové projekty

Autor: Veronika Sochorová

Ilustrační foto: P. Konečný

Dne 22. 9. 2014 vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci  2. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).

Pro výše jmenovanou soutěž byl stanoven jeden prioritní okruh s názvem: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

V soutěžní lhůtě, která probíhala do konce října 2014, podali potenciální řešitelé prostřednictvím aplikace OBD celkem 62 projektů. Požadovaná dotace na podané projekty tak dosáhla 15 083 472 korun.

Odborní hodnotitelé poté schválili 31 projektů, jejichž celkové náklady byly vyčísleny na 6 480 776 korun.

Přehled schválených projektů 2. ročníku soutěže FRUP 2015 najdete v tabulce.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew