Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
26.02.2016, 09:09, Stáří: 3 r.

Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok započatý v roce 2016

Autor: DA

V souladu s § 58 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje Univerzita Palackého v Olomouci výše poplatků spojených se studiem dle § 58 zákona pro akademický rok započatý v roce 2016:

  • Výše poplatku za přijímací řízení dle § 58 odst. 1 zákona 640,- Kč
  • Výše poplatku za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok dle § 58 odst. 3 zákona 20.000,- Kč
  • Výše poplatku za další studium dle § 58 odst. 4 zákona 3.217,- Kč
  • Výše poplatku za další studium, delší než je standardní doba studia dle § 58 odst. 4 zákona 20.000,- Kč

V Olomouci dne 26. 2. 2016

Poplatky za studium v cizím jazyce

Výše poplatků spojených se studiem dle § 58 zákona pro akademický rok započatý v roce 2016

Základ pro stanovení poplatků, který stanovuje MŠMTAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew