Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
22.02.2017, 14:41, Stáří: 2 r.

Vyhlášení soutěže o stipendijní podporu pro studentské organizace (FF) UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje soutěž o stipendijní podporu za veřejnou činnost v letním semestru ak. roku 2016/2017. Studentské organizace (ve výjimečných případech i jednotlivci) mohou své návrhy zasílat na e-mail gabriela.parackova@upol.cz do 8. 3. 2017. Podpořeny budou kulturní a odborné aktivity přesahující rámec dění na jednotlivých katedrách, a to s přihlédnutím k odborné relevanci.

Formálně přijatelný návrh musí obsahovat: jméno studenta, studijní číslo, obor, ročník a emailovou adresu + DETAILNÍ a ověřitelné zdůvodnění (žádost k vyplnění je v samostatné příloze). Maximální výše podpory je 3 000,- Kč/osobu. Žádosti s více návrhy musí obsahovat celkový souhrn jmen s potřebnými údaji v jedné tabulce. Za studentské organizace předkládá návrh člen, který stojí v čele dané organizace, a to za celou organizaci.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew