Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
14.02.2017, 10:13, Stáří: 2 r.

Vyhlášení soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon

Nominace

 • Cena je určena všem pedagogům na FF UP za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2016 (LS 2016 a ZS 2016).
 • Nominováni nemohou být externí spolupracovníci, kteří pracují na FF UP pouze v rámci DPČ či DPP (vyjma emeritních profesorů FF a doktorandů FF).
 • Nominovat pedagoga mohou všichni studenti FF UP, vyjma účastníků celoživotního vzdělávání.
 • Nominace se uskutečňují prostřednictvím podání písemného nominačního dotazníku na sběrných místech FF UP. Sběrná místa jsou: tř. Svobody 26, tř. Svobody 8, Vodární 6, Konvikt, Křížkovského 12, Kateřinská 17 (na studijním oddělení).
 • Platné nominace jsou ty, které obsahují: jméno a příjmení pedagoga; název hodnoceného předmětu a zkratka dle IS STAG, popř. informace o podkladech pedagogické činnosti (skripta, aj.); jméno, příjmení a osobní číslo studenta s jeho podpisem.
 • Student může každého pedagoga nominovat pouze jednou.
 • Nominace je podána konkrétním studentem. Informace o tom, který student koho volil, však budou přístupny pouze pro komisi a nebudou dále nikde zveřejňovány.

Vyhodnocení

 • Výsledky soutěže bude vyhodnocovat komise složená z: děkana FF UP, proděkana pro studijní a sociální záležitosti, předsedy studijní komise AS FF UP, zástupce studentské komory AS FF UP, zástupce studentů z řad studentských spolků FF UP.
 • Při vyhodnocování bude komise brát na zřetel nominace pedagogů studenty, podklady k pedagogické činnosti a výsledky evaluace FF UP.
 • Z nominací budou vybráni tři pedagogové v Bc. studiu a tři pedagogové v nMgr. studiu
 • Každý vítěz získá finanční a/nebo věcné ohodnocení, publicitu na UP, aj.

Slavnostní předání cen

 • Cena bude slavnostně předána na setkání se studentskými organizacemi.

Soutěž o ceny pro studenty

 • Každý student, který vyplní nominační dotazník, bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny (např. slevové poukázky, upomínkové předměty FF UP, aj.).
 • Studenti budou vybráni náhodně losováním při slavnostním předání cen.
 • Celkem bude vylosováno 10 studentů.

Harmonogram soutěže

 • Vyhlášení soutěže: 13. 2. 2017.
 • 13 .2. 2017 – 31. 3. 2017: sběr nominací.
 • 3. 4. 2017 – 7. 4. 2017: vyhodnocení komisí.
 • Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen: 19. 4. 2017 v 17:00, Kaple Božího těla, Konvikt


Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew