Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
04.01.2017, 14:01, Stáří: 2 r.

Vyhlášení Cen děkana Lékařské fakulty UP

Autor: DA

Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. vyhlásil soutěž o Cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost za rok 2016, Cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2016 a Cenu děkana LF UP za vědeckou publikaci  zveřejněnou v letech 2007-2016 s významným počtem citací.

Uchazeči mohou vyplněné přihlášky odeslat spolu s kopií práce, event. patentu na referát vědy a výzkumu LF UP (vyřizuje Petra Slouková, MSc)  do 3. března 2017.

Podmínky soutěže jsou uvedeny ve Statutu Ceny děkana LF UP č. LF-B3-2/2016-PN.

Veškeré informace jsou dostupné na: http://www.lf.upol.cz/menu/veda-a-vyzkum/ceny-dekana/

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 6. dubna 2017.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew