Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
08.12.2014, 12:56, Stáří: 4 r.

Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků Právnické fakulty UP

Autor: -da-

Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků Právnické fakulty UP.

Docent/tka, odborný asistent/tka, asistent/tka v oboru soukromého práva a civilního procesu
požadavky: odpovídající titul Doc., Ph.D. nebo CSc. v oboru, případně uskutečněné přijetí do příslušného doktorského studijního programu.

Odborný asistent/tka v oboru ústavní právo
požadavky: titul Ph.D. nebo CSc., případně uskutečněné přijetí do příslušného doktorského studijního programu.

Odborný asistent/tka v oboru teorie práva
požadavky: titul Ph.D. nebo CSc., v oboru případně uskutečněné přijetí do příslušného doktorského studijního programu.

Další předpoklady: znalost světového jazyka, znalost práce na počítači (Word, Excel), občanská bezúhonnost

Přihlášky písemné, doložené strukturovaným životopisem a přehledem dosavadní praxe včetně kopií příslušných dokladů zašlete na adresu:
Právnická fakulta UP
personální oddělení
tř. 17. listopadu č. 8,
771 11 Olomouc
(tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, www.upol.cz)

termín přihlášek: nejpozději do 10. ledna 2015,
předpokládaný termín výběrového řízení: 30. ledna 2015



Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew