Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
23.01.2017, 15:26, Stáří: 2 r.

Výběrové řízení na obsazení míst na UMTM a Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP

Autor: TK

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

Ústav molekulární a translační medicíny
3 profesory s pracovním úvazkem 1,00
4 docenty s pracovním úvazkem 1,00
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, vědeckopedagogický titul profesor nebo docent, minimálně 10 let odborné praxe, zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
40 odborných asistentů nebo asistentů nebo vědecko - pedagogických pracovníků s pracovními úvazky 1,00
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Ústav klinické a molekulární patologie
8 odborných asistentů nebo asistentů nebo vědecko – pedagogických pracovníků s pracovními úvazky 1,00
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 19. února 2017 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc. 

 

V Olomouci dne 20. ledna 2017

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v OlomouciAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew