Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
23.01.2017, 15:12, Stáří: 2 r.

Výběrové řízení na obsazení míst na Lékařské fakultě UP

Autor: TK

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická
2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,20

Hemato-onkologické kliniky
1 docenta s úvazkem 0,25
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědeckopedagogický titul docent, minimálně 10 let odborné praxe, zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
5 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 1 x 0,25, 3 x 0,15 a 1 x 0,10
4 vědecko-pedagogické pracovníky s úvazky 3 x 0,10 a 1 x 0,20

Dětská klinika
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20

Klinika psychiatrie
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20

Neurochirurgická klinika
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10

Urologická klinika
3 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,20 a 1 x 0,40

Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20

Ústav lékařské genetiky
3 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 0,10

Ústav histologie a embryologie
1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 19. února 2017 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

V Olomouci dne 20. ledna 2017

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan LF UP v OlomouciAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew