Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
07.02.2017, 10:49, Stáří: 2 r.

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků FZV

Autor: red

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu  od 1. dubna 2017:  

Odborný asistent/odborná asistentka  s vědeckou hodností Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst:    1
Výše úvazku: 0,30   tj. 12 hodiny týdně
Kvalifikační požadavky:

 • úplné VŠ vzdělání v oboru psychologie
 • zaměření na klinickou psychologii
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.
 • min. 1 rok pedagogické praxe
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost        

Odborný asistent/odborná asistentka  Ústavu ošetřovatelství

Počet obsazovaných míst:    1         
Výše úvazku: 1,0   tj. 40 hodin týdně
Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo v příbuzném oboru
 • dlouhodobá praxe na lůžkovém oddělení (min. 10 let)
 • aktivní znalost odborného anglického jazyka
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost    

K písemné vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:  

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit
 • přehled projektové, vědecké a publikační činnosti.  

Termín podávání přihlášek je do 9. března 2017. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew