Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
12.12.2016, 09:18, Stáří: 2 r.

Výběrové řízení na obsazení funkce přednosty/přednostky Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Autor: TK

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce:

přednosty/přednostky Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru,
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent, 
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost, 
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • písemný návrh koncepce řízení pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 16. ledna 2017 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 12. prosince 2016

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v OlomouciAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew