Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
02.12.2014, 13:25, Stáří: 4 r.

Výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2014/2015

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti

výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2014/2015

na níže uvedených pracovištích:

Ústav ošetřovatelství – 2 místa

Ústav fyzioterapie – 2 místa

Ústav porodní asistence – 1 místo

Ústav společenských a humanitních věd - 1 místo

Studenti prezenčních forem studia, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, podávají přihlášku na předepsaném formuláři Přihláška k výběrovému řízení o místo studentské pedagogické síly přímo na příslušném ústavu do konce měsíce prosince 2014.

Pracovní náplní studentské pedagogické síly je spolupráce při zajištění výuky, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu (další informace viz FZV-SD-2/2013 Směrnice děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti). Za vykonávanou činnost je vypláceno jednorázové stipendium ve výši max. 2.500,- Kč za semestr.

V Olomouci dne 28. listopadu 2014

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA v.r.
děkan FZV UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew