Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
05.01.2017, 12:00, Stáří: 2 r.

Výběrové řízení CMTF

Autor: ks

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení následujícího místa:

Odborný asistent v oboru filosofie se zaměřením na raně novověkou filosofii, epistemologii a logiku

Úvazek: 0,5

Pracoviště: Katedra filozofie a patrologie

Kvalifikační předpoklady:

  • dokončené doktorské studium filosofie nebo teologie s prací zaměřenou na raně novověkou filosofii, epistemologii a logiku
  • publikace v oboru výhodou
  • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
  • již existující spolupráce s katedrou výhodou

Datum předpokládaného nástupu: 1. 3. 2017

Datum a místo odevzdání přihlášky: do 10. 2. 2017

na obálku napsat: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Požadované doklady:

  • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
  • strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání
  • doklad o praxi v oboru
  • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru


Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew