Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
01.03.2017, 08:26, Stáří: 2 r.

Výběrová řízení Filozofické fakulty UP

Autor: red

Děkan Filozofické fakulty UP vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů a vedoucích kateder

Katedra  aplikované ekonomie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Modely pro podporu rozhodování v ekonomii a managementu a zpracování ekonomických dat
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru (případně DSP těsně před dokončením); schopnost zpracování a analýzy ekonomických dat včetně fuzzy metod; znalost SW nástrojů pro zpracování ekonomických dat a tvorbu matematických modelů v ekonomii (Matlab, R, apod.); kvalitní publikační a vědecká činnost v oboru; předpoklady pro pedagogickou práci, zkušenosti s výukou; zahraniční zkušenost a výzkumné kontakty; znalost anglického jazyka na úrovni obsazované pozice; předpoklady pro popularizaci oboru a pracoviště

Katedra  asijských studií

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Lingvistika, sociolingvistika, didaktika japonského jazyka
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. července 2017
Kvalifikační požadavky: znalost japonského jazyka na úrovni JLPT-N1; publikační činnost a účast na konferencích v dané specializaci; praxe s výukou japonského jazyka min. 3 roky; minimálně zahájené doktorské studium se zaměřením na japonský jazyk
Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Lingvistika, sociolingvistika, prosodie čínštiny
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru; znalost čínského a anglického jazyka na komunikativní a odborné úrovni; publikační činnost a účast na konferencích v dané specializaci; praxe s výukou min. 2 roky

Katedra  bohemistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Teorie literatury
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené Ph.D. vzdělání; akademický potenciál s perspektivou habilitace; doložitelná publikační činnost (včetně aktivní účasti na mezinárodních konferencích); pedagogické působení na VŠ; aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka; představa o vlastním odborném růstu, grantových projektech, stážích, publikacích; morální bezúhonnost.

Katedra filozofie

Pracovní zařazení: docentka/docent;  příp. odborná asistentka/odborný asistent s reálnou perspektivnou habilitačního řízení v oboru
Obor: Antická filosofie a metafyzika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Pracovní zařazení: docentka/docent;  příp. odborná asistentka/odborný asistent s reálnou perspektivnou habilitačního řízení v oboru
Obor: Dějiny logiky a filosofická logika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Dějiny kontinentální filosofie 19. a 20. století, etika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: pedagogická praxe min. 5 let v oboru; odpovídající publikační činnost v oboru

Katedra  germanistiky

Pracovní zařazení: vedoucí studijního programu „Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad“
Obor: Tlumočení, překlad, lingvistika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v daném oboru; praxe v oboru tlumočení a překlad (min. 5 let); praxe s výukou v kombinovaném studiu; zkušenosti s koncipováním/akreditací studijních oborů; výhodou je specializace v oblasti diskurzivní analýzy a morfosyntax

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Lingvistika
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru německý jazyk – Ph.D.; zaměření na obecnou lingvistiku a sémiotiku; pedagogická praxe; výhodou jsou zkušenosti v oblasti popularizace vědy

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Literatura
úvazek: 0,3; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru německá literatura; zaměření na regionální literaturu (německy psaná moravská literatura); výhodou jsou zkušenosti v oblasti překladu beletrie a odborného překladu; základy filozofie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Literární věda
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. července 2017
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru německá literatura; specializace v oboru dějin umění

Katedra  historie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Ekonomické dějiny starověku se zaměřením na numismatiku
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v daném oboru; doložitelná publikační činnost; dosavadní grantová činnost

Katedra  nederlandistiky

Pracovní zařazení: docentka/docent; profesorka/profesor
Obor: Nizozemská filologie
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: habilitace v oboru: „Nizozemská filologie“ či oboru příbuzném s odpovídající publikační činností a pedagogickou praxí zaměřenou na nizozemskou a vlámskou literaturu nebo na nizozemskou jazykovědu; aktivní znalost anglického i německého jazyka slovem i písmem; znalost francouzského jazyka výhodou; morální bezúhonnost; doložitelná grantová činnost a aktivní účast na zahraničních konferencích.

Katedra  slavistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Odborný a umělecký překlad Ruský jazyk-Český jazyk/Český jazyk-Ruský jazyk; tlumočení Ruský jazyk-Český jazyk/Český jazyk-Ruský jazyk; kritika překladu, ruské drama, divadlo a kultura
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: nejméně 7 let praxe v oboru; vzdělání Ph.D; vynikající znalost českého jazyka; znalost ruského jazyka na úrovni C2; znalost anglického jazyka; publikace v oboru; překladatelsko-tlumočnická praxe; doložitelné organizační schopnosti; znalost administrace programu Erasmus; účast na konferencích; přednášky v zahraniční (AJ/RJ)

Katedra  sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Pracovní zařazení: docentka/docent
Obor: Religionistika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: VŠ vzděláni v oboru nebo oboru příbuzném; publikační činnost především publikace v zahraničí; schopnost přednášet v anglickém jazyce; úspěšné řešení výzkumných projektů (GAČR, mezinárodní projekty)

Katedra  romanistiky

Pracovní zařazení: asistentka/asistent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Španělská a latinskoamerická literatura
úvazek: 0,7; počet volných míst: 1
Termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: dosažené Ph.D. vzdělání v oboru, případně jeho brzké dosažení; publikační činnost a přednášková aktivita v oboru

Centrum jazykového vzdělávání

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Francouzský jazyk
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru (Ph.D. výhodou); dlouhodobé zkušenosti s výukou francouzského jazyka; oprávnění ke zkoušení jazykových zkoušek DELF/DALF výhodou

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na e-mail: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 31. března 2017.

 

Katedra  divadelních a filmových studií

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Televizní studia
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2017  
Kvalifikační požadavky: publikační a pedagogická činnost v oblasti historie či teorie televize; výhodou je zaměření na současnou televizi, oblast reprezentací v TV a příbuzných médiích, kontext evropské a americké televizní historie; vzdělání Ph.D. a vyšší  

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na e-mail: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 1. dubna 2017.

 

 

VEDOUCÍ  KATEDER

Nederlandistiky
s nástupem od 1. srpna 2017

Aplikované ekonomie
s nástupem od 1. září 2017

Centra judaistických studií
s nástupem od 1. září 2017

Romanistiky
s nástupem od 1. ledna 2018

Historie
s nástupem od 1. února 2018

Kvalifikační požadavky na pozice vedoucích kateder: VŠ vzdělání v  oboru, ukončené Ph.D., profesionální předpoklady pro práci v pedagogickém a vědeckém týmu pracoviště, zkušenosti s vedením týmu lidí; morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti a plánem rozvoje katedry přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na e-mail: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 31. března 2017.

Vedoucí Katedry asijských studií

termín nástupu: 1. září 2017

Požadavky:

  • minimálně 3 roky činnosti v oboru asijských studií, příp. asijských filologií
  • publikační a pedagogická činnost v oboru
  • grantová činnost v oboru
  • manažerské a komunikační dovednosti, zkušenosti s vedením týmu
  • schopnost komunikovat v anglickém a dalším asijském jazyce

Předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu cca 5 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

  • hodnocení svých pracovních výsledků,
  • SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: jiri.lach@upol.cz),
  • koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách a vizích budoucího rozvoje pracoviště.

Koncepci pracoviště, prosím, zašlete nejpozději do 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail: personalni.ff@upol.cz. Představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na e-mail: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 31. března 2017.

 

 Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew