Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
16.12.2015, 12:37, Stáří: 5 r.

Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Bártek, Jiří Gallo a David Školoudík obdrží ocenění ministra zdravotnictví za rok 2015

Autor: OK

Olomouc (16. prosince 2015) – Tři ze sedmi letošních ocenění ministra zdravotnictví směřují na Univerzitu Palackého. První cenu převezme tým Jiřího Bártka z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM), čestná uznání obdrží skupina vědeckého pracovníka Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP Davida Školoudíka a tým vedený přednostou Ortopedické kliniky Lékařské fakulty UP Jiřím Gallem. Slavnostní akt se uskuteční 17. prosince v Martinickém paláci v Praze při příležitosti výročí narození J. E. Purkyně.

Hlavní cenou za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015 zhodnotila Vědecká rada Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví excelentní výsledky dlouhodobého výzkumu mozkových nádorů, ke kterým dospěl tým Jiřího Bártka. Nejcitovanější český vědec v oblasti biomedicíny vede prestižní mezinárodní laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu v Kodani a současně působí v čele jednoho z výzkumných programů olomouckého ÚMTM.

Čestným uznáním budou oceněny nové poznatky o využití ultrazvuku při léčbě cévního onemocnění mozku, které přinesl výzkum týmu Davida Školoudíka. Stejné ocenění získala skupina Jiřího Galla, jejíž výzkum byl zaměřen na molekulární výzkum mechanismů periprotetické osteolýzy – nejčastější příčiny komplikací při náhradách kyčelního kloubu.

Mechanismus, který nádorovým buňkám pomáhá přežít terapii

Vědcům z ÚMTM se podařilo odhalit příčiny selhávání používané terapie jednoho z nejagresivnějších typů mozkových nádorů – glioblastomu. „Objevili jsme mechanismus, kterým se kmenové buňky nádoru dokážou adaptovat na tzv. anti-angiogenní léčbu, tedy na terapii, která cíleně zamezuje novotvorbě cévního řečiště rostoucího nádoru. Ta je právě nezbytná pro růst a agresivní chování nádorových buněk,“ objasnil Jiří Bártek. Objevený adaptační mechanismus vědci dokázali experimentálně zablokovat, a tím silně zpomalit růst lidských glioblastomů transplantovaných na myším modelu.

Za ještě nadějnější považují odborníci odhalení dosud neznámých „slabin“ kmenových buněk glioblastomu – objevili nový typ závislosti kmenových buněk glioblastomu, který lze využít k jejich cílenému zabíjení. „Zjistili jsme, že kmenové buňky nádoru trpí větším oxidativním poškozením svého genomu – DNA – než buňky nenádorové. V důsledku této závislosti je glioblastom více citlivý k novému typu léčby pomocí tzv. inhibitoru enzymu PARP, který je klíčový právě v opravách oxidativních změn DNA,“ vysvětlil Martin Mistrík, jeden ze spoluřešitelů z ÚMTM. Na řešení projektu spolupracovali také přední odborníci z Ústavu molekulární patologie a Neurochirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Čestná uznání pro olomouckou neurologii a ortopedii

David Školoudík obdrží čestné uznání jako hlavní řešitel výzkumného projektu zaměřeného na snížení rizika mozkového infarktu pomocí terapeutického ultrazvuku neboli sonolýzy během zákroku na krčních tepnách. „Ultrazvuk lze využít nejen diagnosticky, ale také v léčbě. Podkladem je aktivace určitého typu enzymů a mechanické rozrušení trombu pomocí ultrazvukového vlnění,“ vysvětil David Školoudík. Dosažené výsledky prokázaly, že sonolýza reprezentuje nadějnou metodu léčby nejen u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou, ale také u nemocných, kteří podstupují intervenční výkon na karotických tepnách.

Oceněný výzkum olomouckých ortopedů přinesl několik unikátních nálezů při studiu časové osy periprotetické osteolýzy, která vzniká jako imunitní odpověď jedince na mikročástice uvolněné z povrchu endoprotézy. „Věnovali jsme se také rozdílům, které probíhají u asepticky odloučené endoprotézy kyčle a kolena,“ uvedl hlavní řešitel projektu Jiří Gallo.

„Za nejvýznamnější zjištění považujeme nález rozdílné exprese konkrétních proteinů v kyčli a koleni, které regulují kostní buňky zodpovědné za změny v kostech,“ doplnila spoluřešitelka Eva Kriegová. Získané výsledky, k nimž kromě ortopedů přispěli také vědci z Ústavu imunologie a Ústavu histologie a embryologie LF UP, bude možno využít v diagnostice, prevenci a terapii při odlučování kloubních náhrad.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého

E: martin.mistrik@upol.cz | T: 585 634 873

 

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého

E: david.skoloudik@upol.cz | T: 585 632 852 | M: 739 782 970

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

E: jiri.gallo@fnol.cz | T: 588 443 607Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew