Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
27.05.2016, 08:04, Stáří: 4 r.

V žebříčku Nature Index je olomoucká chemie na třetí příčce v ČR

Autor: OK

Olomouc (26. května 2016) – Univerzita Palackého v Olomouci, a zejména její přírodovědecká fakulta zabodovala v mezinárodním žebříčku Nature Index, který sleduje počty vysoce kvalitních vědeckých výstupů zveřejněných ve vybraných odborných časopisech. Raketový vzestup – meziročně o 61,4 procenta – zaznamenala olomoucká chemie, která se v tuzemském srovnání dostala na třetí příčku za Akademii věd ČR a Univerzitu Karlovu. Významný posun má za sebou i oblast věd o živé přírodě.

Je to skvělé, ale nikoliv neočekávané. Podařilo se nám vybudovat špičková vědeckovýzkumná centra, která výrazně přispívají k celkovému hodnocení univerzity. Za úspěchem stojí tvrdá práce našich vědců. Chemie míří strmě vzhůru díky Regionálnímu centru pokročilých technologií a materiálů a vědy o živé přírodě díky působení Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavu molekulární a translační medicíny. I v dalších letech můžeme očekávat posun směrem nahoru,“ komentoval výsledky děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort.

Nature Index hodnotí vědecké výsledky podle článků, které v uplynulém roce vyšly ve vybraných špičkových časopisech. Pozornost upíná do čtyř oblastí – chemie, fyziky, věd o Zemi a věd o živé přírodě. Absolutní počet studií autoři žebříčku následně upravují podle autorského podílu a afilací vědců. Výsledný index WFC pak odstraňuje zkreslení v některých oborech.

Univerzita Palackého zabodovala především v oblasti chemie. Do žebříčku v roce 2015 pronikla se 13 studiemi a její index WFC vzrostl meziročně z 5,43 na 8,76. K nejčastějším autorům článků patřili ředitel RCPTM Radek Zbořil, jeden z nejcitovanějších světových chemiků Pavel Hobza, fyzikální chemik a držitel prestižního grantu Evropské výzkumné rady Michal Otyepka či anorganický chemik Zdeněk Trávníček.

Pozice nejen v tomto žebříčku svědčí o kvalitě výzkumu na Univerzitě Palackého, zejména vezmeme-li v úvahu velikost jednotlivých institucí. Vždyť v Akademii věd pracuje několikanásobně více chemiků než na olomoucké univerzitě, a tak by měla vykazovat několikanásobně větší výkon. Věřím, že náš úspěch v tomto prestižním žebříčku je ovocem nastavených procesů a stylu práce Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů,“ řekl zástupce ředitele RCPTM Michal Otyepka.

V ostatních sledovaných oblastech skončila Univerzita Palackého v celostátním srovnání na 5. pozici, celkově jí patří čtvrté místo. Výrazný nárůst indexu WFC, a to o 72,3 procenta, zaznamenala také v kategorii věd o živé přírodě. Ta zahrnuje články vědců z přírodovědecké i lékařské fakulty.

Podle odborníků je Nature Index jedním z nástrojů, jak poukázat na excelentní vědu. Nezahrnuje ale citační ohlas článků a výhrady mají někteří vědci i k výběru časopisů, které žebříček zohledňuje. Žebříček rovněž nezohledňuje velikost institucí. Bližší informace jsou dostupné na www.natureindex.com.

 

Kontakt

Martina Šaradínová | mluvčí
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew